Tìm kiếm Blog này

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
TIỀN BẠC CHI TIÊU RỒI CŨNG HẾT, CHỮ ĐỂ MAI SAU NGHĨA MÃI CÒN

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

NHÀ VĂN TÔ HOÀI LÀM THƠDưới đây là bài thơ "Tiếng reo" của nhà văn Tô Hoài mà Hoan tìm được trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy số 189 ra ngày 3 Janv 1938.
Nàng ngừng tay dệt vải,
Mơ màng lắng tai nghe.
Hình như bên cửa sổ,
Văng vẳng tiếng ai reo.

Từ mùa thu năm ngoái,
Chàng ra đi không lại.
Ồn ào tiếng gì đây ?
Ồ lạ! hay là phải...?

Hay là phải chàng về?
Chàng về tiếng quân reo...
Chàng về tiếng ngựa hí...
Chàng về, ngựa quân theo...

Vội vàng ra mở cửa:
Ngoài hiên vẫn vắng teo.
Gió lùa từng cơn mạnh.
Thì ra tiếng lá reo.© 2012 Blog NXB Tân Dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét