Tìm kiếm Blog này

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
TIỀN BẠC CHI TIÊU RỒI CŨNG HẾT, CHỮ ĐỂ MAI SAU NGHĨA MÃI CÒN

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

TỦ SÁCH NHỮNG TÁC PHẨM HAY

CUỒN LẦM THAN CỦA LAN KHAI


Tủ sách Những tác phẩm hay của nhóm Tân Dân ra mắt lần đầu năm 1938 với cuốn đầu tiên xuất bản là tác phẩm Lầm than của nhà văn Lan Khai. Tủ sách này hai tháng ra một quyển tiểu thuyết thật hay. Giá bán không nhất định.
(Từ cuốn VANG BÓNG MỘT THỜI, loại Những Tác-Phẩm Hay không bán một giá nhất-định như từ trước tới nay, mà sẽ định giá tùy theo số trang nhiều ít. Đại-khái : 160 trang 0$40, 180 trang 0$45, 200 trang 0$50, 225 trang 0$55, 250 trang 0$60.)
Một số tác phẩm rất nổi tiếng mà Tủ sách Những tác phẩm hay đã xuất bản đó là: Lầm than (1938) và Truyện đường rừng (1940) của Lan Khai, Cô gái làng Sơn HạPhấn hương của Ngọc Giao, Tà áo lụa của Thanh Châu, Loạn kiêu binhChúa Trịnh Khải của Nguyễn Triệu Luật, Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh do Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu dịch, tập phiếm luận Trước đèn của Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân, Truyện hai người của Vũ Bằng, Bảy HựuCuộc sống của Nguyên Hồng, Danh nhân Việt Nam qua các triều đại của Phan Trần Chúc...
Các nhà văn viết cho tủ sách Những tác phẩm hay gồm: Nguyễn Tuân, Lê Văn Trương, Phùng Tất Đắc, Vũ  Bằng, Nguyễn Triệu Luật...
                                                            © 2012 Blog NXB Tân Dân                                                                                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét